Voorwaarden

Definities

 • Met de deelnemer wordt bedoeld degene die de aankopen hebben gedaan bij één van de verkopende leden/ Etherpiraten. Vervolgens de gegevens op het lot duidelijk leesbaar hebben ingevuld of via de website www.atboldebroek.nl loten heeft gekocht.

Spelvoorwaarden deelnemers.

 • Deelname aan de ATB Eindejaarsverloting is mogelijk gedurende de looptijd van de actie 1 dec. 20 tot 31 dec. 2020.
 • Deelnemers maken kans op verschillende prijzen (zie website), van 28 dec tot 30 dec van 10:30 uur tot 21:30 en op 31 december van 10:30 – 18:30 af te halen bij onze Corona Proof drive-true afhaallocatie aan de sportlaan 1, 8095 RN, ’t Loo Oldebroek.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn voor deelname.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is gekoppeld aan een uniek lotnummer. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal niet worden uitgekeerd. Dan is de aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering van de prijs.
 • De prijs kan in werkelijkheid enige afwijking vertonen met de afbeeldingen zoals deze getoond zijn op de website van de ATB Eindejaarsverloting. De prijs dient aanvaard te worden zoals deze fysiek wordt aangeboden, aan de afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Om in aanmerking te komen voor verschillende prijzen, moet naam, e-mailadres en het telefoonnummer volledig en naar waarheid ingevuld zijn.
 • Bij de aankoop van een lot geeft u automatisch toestemming dat als u een prijs heeft gewonnen, uw naam & woonplaats op de website vermeld zal worden. Tijdens het ophalen van de prijs zal u op de foto worden gezet en gedeeld via Facebook en op de website www.atboldebroek.nl
 • Er zal met de verstrekte gegevens zorgvuldig, volgens de AVG-wetgeving, omgegaan worden.
 • De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.
 • De aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform de spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de loting of het verloop van de loting op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kan men terecht bij ATB Vereniging Oldebroek (contactpersoon Arie ten Hove) in ’t Loo Oldebroek.

Verloting en afhalen van de prijzen.

 • Op maandag 28 december 2020 om 10:00 vindt de eerste trekking plaats. Daarna zal ieder uur tot 22:00 een trekking plaats vinden. Donderdag 31 december 2020 zal om 16:00 uur de hoofdrondes getrokken worden.
 • Alleen als u winnaar bent, krijgt u direct een email welke prijs u heeft gewonnen en waar u deze op kunt halen. Indien geen mailadres aanwezig krijgt u een telefoontje.
 • Bij het ophalen van uw prijs dient u het betreffende lot mee te nemen ter controle.
 • De aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 • De winnaar kan tot uiterlijk 31 december 2020 18:00 uur aanspraak maken op de uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Versproducten dienen voor deze datum opgehaald te worden. Voor de andere producten geldt bij een goede reden de prijs op een afgesproken tijdstip opgehaald kan worden tot max 9 januari 2020.

Corona richtlijnen

 • Vanwege de huidige maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 vragen we de richtlijnen van het RIVM in acht te houden.
 • Als winnaar ontvangt u een e-mail met hierin de huidige richtlijnen. Wij verzoeken u dringend deze richtlijnen in acht te nemen.
 • Dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van ons Sportpark.

Vergunning

 • Vergunning is verleend door de gemeente Oldebroek, kenmerk: 25 november 2020, dagtekening: 26 november 2020.
 • Doel van de loterij: Versterking van de vereniging kas.
 • Elk lot wordt verkocht voor 5 eur.